Buhalterinės paslaugos

 • Ilgalaikio turto apskaita;
 • Atsargų apskaita;
 • Įsiskolinimų apskaita;
 • Darbo užmokesčio apskaita;
 • Mokesčių apskaičiavimas ir deklaravimas;
 • Apleistos buhalterijos tvarkymas;
 • Įmonių teisinio audito atlikimas;
 • Metinės finansinės atskaitomybės parengimas;
 • Deklaracijų pildymas fiziniams asmenims;
 • Dokumentų ruošimas kredito institucijoms.

Teisinės paslaugos

 • Įmonių steigimas, steigimo dokumentų rengimas ir įmonės duomenų keitimas;
 • Įmonės vidaus dokumentų ruošimas ir nuolatinis teisinis aptarnavimas;
 • Įmonių pertvarkymas, reorganizavimas, veiklos sustabdymas, likvidavimas;
 • Įmonių pardavimas, akcijų perleidimas, įstatinio kapitalo didinimas-mažinimas, pagalba bankroto, restruktūrizavimo ir reorganizavimo procesuose;
 • Procesinių dokumentų (ieškinių, priešieškinių, atsiliepimų į ieškinį ar priešieškinį, dublikų, triplikų, atskirųjų skundų ir kt.) parengimas;
 • Sutarčių rengimas ir jų teisinė analizė;
 • Atstovavimas teismuose, valstybės ir savivaldybių institucijose, privačiose įmonėse.

Mūsų vertybės

 • Komunikacija – Mūsų buhalterių ir teisininkų komanda bendrauja žodžiu ir raštu lietuvių, rusų, anglų bei lenkų kalbomis, todėl buhalterinė apskaita bei teisinė pagalba teikiama tiek Lietuvos, tiek užsienio įmonėms.
 • Saugumas – Bendradarbiaudami su klientų, užtikriname duomenų saugumą ir konfidencialumą.
 • Patirtis – Įmonės darbuotojai turi sukaupę vertingą patirtį buhalterinės apskaitos tvarkyme bei plataus profilio teisnių paslaugų teikime, kurią pasiekė bendradarbiaudami ir suteikdami paslaugas įvairių sričių įmonėms.
 • Kokybė –  Puikių atsiliepimų  bei patenkintų rezultatais klientų dėka „Financial Accounting and Law Group“ yra pasiruošusi dėti maksimalias pastangas, kad suteiktų geriausią paslaugą busimam klientui.
 • Dėmesys klientui – Mums labai svarbu patenkinti kliento lūkesčius, atsižvelgiame į kiekvieno kliento individualius poreikius ir ieškome geriausių sprendimų.