Mes

 • Greitai ir kvalifikuotai atliekame apskaitą;
 • Prisiimame teisinę ir finansinę atsakomybę už vykdomą veiklą;
 • Kaupdami žinias ir tobulėdami sėkmingai tęsiame savo veiklą;
 • Pateikiame pasiūlymus, kaip optimizuoti išlaidas;
 • Konsultuojame bendraisiais įmonių veiklos klausimais;
 • Domimės mūsų klientų interesais;
 • Analizuojame savo veiklos rezultatus;
 • Teikiame plataus pobūdžio teisines paslaugas;
 • Teisinę pagalbą verslui;
 • Įvairaus pobūdžio teisines konsultacijas;
 • Derybas ir tarpininkavimą verslo santykiuose;
 • Įmonių steigimas, steigimo dokumentų rengimas ir įmonės duomenų keitimas;
 • Įmonės vidaus dokumentų ruošimas ir nuolatinis teisinis aptarnavimas;
 • Įmonių pertvarkymas, reorganizavimas, veiklos sustabdymas, likvidavimas;
 • Įmonių pardavimas, akcijų perleidimas, įstatinio kapitalo didinimas-mažinimas, pagalba bankroto, restruktūrizavimo ir reorganizavimo procesuose;
 • Teisinė pagalba privatiems klientams;
 • Klausymų, kylančių iš darbo, paveldėjimo ir kitų civilinių, administracinių bei baudžiamųjų teisinių santykių, sprendimas;
 • Šeimos teisė (santuokos sudarymo klausimai, santuokos nutraukimas, gyvenimas skyrium(separacija), sutuoktinių turtinės teisės ir pareigos, sutuoktinių turto teisinis režimas, tėvystės (motinystės) nustatymas, pripažinimas; globos, rūpybos nustatymas ir kt.)
 • Procesinių dokumentų (ieškinių, priešieškinių, atsiliepimų į ieškinį ar priešieškinį, dublikų, triplikų, atskirųjų skundų ir kt.) parengimas;
 • Skolų prevencija;
 • Skolų išieškojimas;
 • Sutarčių rengimas ir jų teisinė analizė;

Atstovavimas teismuose, valstybės ir savivaldybių institucijose, privačiose įmonėse.