Teikiamos paslaugos buhalterinės apskaitos ir finansų srytyje

  • Ilgalaikio turto apskaita;
  • Atsargų apskaita;
  • Įsiskolinimų apskaita;
  • Darbo užmokesčio apskaita;
  • Mokesčių apskaičiavimas ir deklaravimas;
  • Apleistos buhalterijos tvarkymas;
  • Įmonių teisinio audito atlikimas;
  • Metinės finansinės atskaitomybės parengimas;
  • Deklaracijų pildymas fiziniams asmenims;
  • Dokumentų ruošimas kredito institucijoms.